Zad.1

Średnia arytmetyczna a i b wynosi 10. Wykaż, że średnia arytmetyczna liczb a, b i 10 jest także równa 10.


Zad.2

Oblicz iloraz NWW liczb 126 i 108 i NWD tych liczb.


Zad.3

Wojtek robił zakupy w sklepie sportowym. Buty kupił za 60% kwoty wydanej w sklepie, koszulkę za 10% tej kwoty, a pozostałe 138 zł. Wydał na kurtkę. Ile kosztowały buty?


Zad.4

Oblicz przekątną kwadratu o polu 150.
Zad.1

Suma dwóch liczb wynosi 29. Jedna z tych liczb jest o 5 większa od drugiej. Ile wynosi iloczyn tych liczb?
Zad.2

Wykonaj mnożenie:

(x+2)(y+1)=Zad.3

Oblicz wartość liczbową wyrażenia:

x-2y dla x=1 i y=-1Zad.4

W trapezie równoramiennym, podstawy mają długość 3cm i 7 cm, a kąt przy dłuższej podstawie ma miarę 45 o . Oblicz pole tego trapezu.