Egzamin semestralny (ustny) kl. VII s. II

  1. Oblicz pole:    a) rombu,                  b) trapezu                       c) trójkąta

                            a) a = 4, h= 7         b) a = 4, b = 6, h = 5          c) a = 3 h= 5

  1. Oblicz wartości liczbowe wyrażeń:

a) a2 – 3a + 2 dla a= -4                              b) x-y dla x=2 y= -2


3.Rozwiąż równania:

a) -4(2x-1) = x                             b) x – 4 = 2


4. Oblicz objętość graniastosłupa prostego o długości krawędzi podstawy (kwadrat) 5 i wysokości 3.

Proszę o przesłanie rozwiązanych zadań do godziny 16.00 na mój adres:

miroslaw.jankowskickziunr3.pl@gmail.com