Egzamin semestralny (ustny) kl. VIII s. II

1. Jeśli po obniżce o 20% nowa cena jakiegoś towaru wynosi 300 zł. to ile wynosiła przed obniżką?

2. Wynagrodzenie brutto pracownika wynosi 3000 zł. Jakie było jego wynagrodzenie netto, jeżeli podatek obliczony jest według stawki 18%

3. Oblicz objętość i pole powierzchni graniastosłupów prawidłowych o podstawach:

a) kwadrat o krawędzi 4 i wysokości 5    b) trójkąt o krawędzi podstawy  4         i wysokości 3

8. Oblicz objętość ostrosłupów prawidłowych:

a) kwadrat o krawędzi podstawy 4 i wysokości 4   b) trójkąt o krawędzi podstawy 3 i wysokości 4


Proszę o przesłanie rozwiązanych zadań do godziny 16.00 na adres:

miroslaw.jankowskickziunr3.pl@gmail.com