Zad.1

Suma dwóch liczb wynosi 29. Jedna z tych liczb jest o 5 większa od drugiej. Ile wynosi iloczyn tych liczb?
Zad.2

Wykonaj mnożenie:

(x+2)(y+1)=Zad.3

Oblicz wartość liczbową wyrażenia:

x-2y dla x=1 i y=-1Zad.4

W trapezie równoramiennym, podstawy mają długość 3cm i 7 cm, a kąt przy dłuższej podstawie ma miarę 45 o . Oblicz pole tego trapezu.