Funkcje - podsumowanie wiadomości i testy

Test końcowy z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Zapraszam do zapoznania się z różnorodnymi materiały i aktywnościami dotyczącymi geometrii analitycznej.