Praca semestralna I 4 liceum I semestr

Praca semestralna z matematyki klasa I 4 liceum I semestr


1. Zredukuj wyrazy podobne:

a) -2a + 3b + 7b +5a – 1 = b) xy2 + 2xy – 7xy2 xy + 2xy2 + 4x2y =

2. Wykonaj działania I zredukuj wyrazy podobne:

a) (3x3 – 5x3 + 7x + 1) – ( -4x3 +2x2 – x +5) = b) ( -3x2 + 5x – 1) * (2x + 1) =

3. Oblicz:

a) 10 – ab + ½ a2 + ¾ b2 = dla a = 4 b = -2

b) -4x3 + 2 y2 -4xy + x dla x = -1 y = -2

4. Przedstaw wyrażenie w postaci sumy algebraicznej:

a) ( -6 + 2a)2 = b) (9 – 3b)2 = c) ( -2f – g)2 =

5. Wykonaj działania:

a) (2x – 1)2 - 4(x – 3)(x + 3) = b) (a – 2b) (3a + b) – 3(a – b)2 =

6. Zapisz liczby w postaci dziesiętnej:

a) – 5/6 = b) 17/20 = c) 5/8 = d) -3/4 =

7. Oblicz:

a) 1/2 – 2/5 / (2/3 - 1/5) = b) (1/2 + 2/3) / 5/6 – (1/3 – 1/4) / 1/12 =

8. Oblicz:

a) 0,4 -2 b) ( - 4/3) -4 c) 2,5 -2 d) 5 -2 *(1/25) -2 e) 4 -2 * 42 =

9. Oblicz:

a) ( 9/16) -1/2 = b) (16/9) 3/2

10. Rozwiąż równania:

a) (5 – x) / 5 = (x + 3) / 15 b) (4x – 8) / 3 = 6(x + 2)