Egzamin semestralny kl. VII s. II

1. Oblicz pole a) rombu,    b) trapezu                             c) trójkąta

a) a = 5, h= 6,5                    b) a = 3, b = 5, h = 4,5         c) a = 4  h= 3,5

2. Dla liczby dodatniej n zapisz:

a) liczbę o 8 mniejszą od n

b) liczbę 3 razy mniejszą od kwadratu liczby n

c) liczbę równą 25% liczby n

3. Liczba o 3 większa od liczby dwa razy większej od x2  to:

A. 2x2 + 3 B. x+3 C. x2 + 3 D. 2(x2 + 3)

4. Oblicz wartości liczbowe wyrażeń:

a) a2 – 3a + 2 dla a= -3                          b) x-y dla x=2 y= -3

5. Zredukuj wyrazy podobne:

a) 6x3, 6x2, x3, -x3 b) 8x2y, -8xy2, x3y, -6x2y

6. Zapisz w jak najprostszej postaci:

a) 2x(x-5) -3(x2 -2x) + (x-2)x = b) 5(3-2x) – (4x+6)*3 =

7.Rozwiąż równania:

a) x - 1 = 2           b) -2(2x-1) = x

8. Kapelusz z piórkiem kosztuje 110 zł. Kapelusz jest droższy od piórka o 100 zł. Ile kosztuje kapelusz, a ile piórko?

9. Oblicz objętość graniastosłupa prostego o długości krawędzi podstawy (kwadrat) 4 i wysokości 2.

Po rozwiązaniu zadań proszę je przesłać do godziny 17.00 na adres:

miroslaw.jankowskickziunr3.pl@gmail.com