Egzamin semestralny kl. VIII s. II

1. Jaka jest liczba, której 120% jest równe 330.

2. Jeśli po obniżce o 25% nowa cena jakiegoś towaru wynosi 200 zł. to ile wynosiła przed obniżką?

3. Wynagrodzenie brutto pracownika wynosi 2000 zł. Jakie było jego wynagrodzenie netto, jeżeli podatek obliczony jest według stawki 17%

4. W szufladzie są jednakowe długopisy w różnych kolorach – 8 czerwonych, 6 niebieskich, 4 zielone i 3 czarne. Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrany długopis:

a) jest zielony

 b) nie jest zielony ani czerwony

5. Pan Paweł przytył w ciągu jednego roku aż o 14 kg waży teraz 84 kg. O ile procent wzrosła jego waga w ciągu tego roku:

A. 0 12,5%     B. o ok. 14%     C. o ok 17%      D. o 20%

6.oblicz objętość i pole powierzchni graniastosłupów prawidłowych o podstawach:

a) kwadrat o krawędzi 6 i wysokości 7 

 b) trójkąt o krawędzi 3 i wysokości 4

8. Oblicz objętość ostrosłupów prawidłowych:

a) kwadrat o krawędzi 6 i wysokości 5 

 b) trójkąt o krawędzi 4 i wysokości 5

9. Rulon o średnicy 6 cm należy obwiązać wstążką. Jak długa powinna być ta wstążka, jeśli na węzeł potrzeba 20 cm.

Po rozwiązaniu zadań proszę o wysłanie ich do godziny 17.00 na adres

miroslaw.jankowskickziunr3.pl@gmail.com