Zad.1

Średnia arytmetyczna a i b wynosi 10. Wykaż, że średnia arytmetyczna liczb a, b i 10 jest także równa 10.


Zad.2

Oblicz iloraz NWW liczb 126 i 108 i NWD tych liczb.


Zad.3

Wojtek robił zakupy w sklepie sportowym. Buty kupił za 60% kwoty wydanej w sklepie, koszulkę za 10% tej kwoty, a pozostałe 138 zł. Wydał na kurtkę. Ile kosztowały buty?


Zad.4

Oblicz przekątną kwadratu o polu 150.