Proszę o wykonanie zamieszczonych działań

Imię i nazwisko:…………………………….

Liczby i działania klasa 7 karta 3

Zad.1

Podaj setną cyfrę po przecinku danej liczby:


a/ 83,237(7) b/7,25(3872)


Zad.2

Podaj rozwinięcie dziesiętne liczb:

a/ 5/14    b/ 4/7Zad.3

Oblicz sposobem pisemnym:

a/ 132,427-103,5-21,02=

b/ 413-127,697=

Zad.4

a/ 9i1/5+(3,2-1i2/9)=


Zad.5 (dla chętnych)

Liczbę 2 przedstaw jako sumę trzech różnych liczb dodatnich, wśród których żadna nie jest liczbą całkowitą.