Imię i nazwisko…………………..


Liczby i działania klasa 8 (karta 2)


Zad.1

Oblicz NWW i NWD liczb: 90 i 135.
Zad.2

Zapisz w notacji wykładniczej:

a/ 7128000 b/ 0,0003


Zad.3 Oblicz:

(3,75+1⅝):2=

√180-√80=


Zad.4 ( dla chętnych)

Ile różnych dzielników ma liczba, której rozkład na czynniki pierwsze wynosi dwa do potęgi trzeciej razy 13?
Zad.5 (dla chętnych)

Zapisano 3 liczby, których średnia arytmetyczna wynosi 2,5, a następnie jeszcze 2 liczby, których średnia arytmetyczna wynosi 3. Uzasadnij, że średnia arytmetyczna wszystkich zapisanych liczb jest równa 2,7.