- przyczyny przebieg i skutki rewolucji lutowej w Rosji

- konflikt wewnętrzny w okresie dwuwładzy ( działalnośc Lenina, tezy kwietniowe)

- rewolucja pażdziernikowa i jej skutki

- wojna domowa i interwencje sił ententy

następstwa polityczne i miedzynarodowe rewolucji bolszewickiej

- znaczenie terminów: mienszewicy, bolszewicy, biali, czerwoni, dyktatura proletariotu, Czeka

- postacie historyczne: Aleksander Kiereński, Włodzimierz Lenin, Lew Trocki, Feliks Dzierżyński.