WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE klasa 7 ( karta 1)


1. Jednomianem jest wyrażenie:

A. 3 + x + y B. 3xy C. 3(x y) D. (3 + y)x


2. Dla x = −1 wyrażenie −9(5x + 7) przyjmuje wartość:

A. 1 B. −18 C. −6 D. 18


3. Wyrażenie 6a2 − 12a2b + 18a można zapisa

w postaci:

A. 6a2(a − 2b + 3) B. 3a(6a − 4ab + 6) C. 6a(a − 2ab + 3) D. 6(a − 2ab + 3)


4. Które z poniższych przekształceń zostało poprawnie wykonane?

Przekształcenie I: 3x − 4y + 5x − 9y = 8x − 5y

Przekształcenie II: −12(x y + 2z − 2) = −12x y + 2z − 2

Przekształcenie III: (x + y) + (2x y) − (x − 2y) = 2x + 2y


6. Uporządkuj jednomian: 2, 4xy2 (−2, 5) x2y3.


7. Zastąp symbol odpowiednim jednomianem: −4p2r 3 = 2pr2 .


8. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego:

a) liczbę o 7 mniejszą od liczby n,

b) liczbę o 50% większą od liczby b,

c) różnicę kwadratów liczb n i m.


9. Rolnik posadził na prostokątnym zagonie kapustę w a rzędach po b sadzonek w każdym rzędzie. Kiedy

kapusta urosła, wyciął trzy jej rzędy i zawiózł na rynek. Ile główek kapusty pozostało na zagonie?