Imię i nazwisko …………………………..


Zadania tekstowe klasa 8 (karta 5)


Zad.1.

W czterocyfrowej liczbie 207…zasłonięto cyfrę jedności. Liczba ta jest podzielna przez 12, Jaka to cyfra?Zad.2

Porównaj liczby:

7,(13) 7,(31); 9,(321) 9,3(21); 0,12(32) 0,1233


Zad.3

Znajdź wszystkie liczby całkowite większe od mniejszej z podanych liczb i mniejsze od większej z tych liczb:

√12 √18Zad.4

Porównaj parę liczb- najpierw oblicz ich iloraz i porównaj go z liczbą 1.

33/50 i 55/70.