Proszę o wykonanie zamieszczonych zadań:

Imię i nazwisko …………………………..

Zadania tekstowe klasa 8 (karta 3)


Zad.1.

Suma trzech liczb naturalnych jest liczbą nieparzystą. Czy ich iloczyn jest liczbą parzystą czy nieparzystą? Odpowiedź uzasadnij.


Zad.2

Ile różnych dzielników ma liczba, której rozkład na czynniki pierwsze wynosi: 11x17 ?
Zad.3

Wyjaśnij, dlaczego suma 1099+9 nie jest liczbą podzielną przez 9.Zad.4 ( dla chętnych)

Znajdź resztę z dzielenia liczby 730049 przez 9, nie wykonując dzielenia.

Zad.5 (dla chętnych)

Gdy podzielimy pewną liczbę przez 12, otrzymamy iloraz a i resztę 11. Gdy podzielimy tę samą liczbę przez 13 , otrzymamy iloraz 11 i resztę a. Jaka to liczba?