Wykonaj zadania

mię i nazwisko:…………………………….


LICZBY I DZIAŁANIA klasa 7 karta 2


1.Odwrotnością liczby −113 jest:………………


2. Promień równika Ziemi jest równy około 6378, 4 km. Podaj zaokrąglenie do części setnych.3. Liczba równa 34 liczby 16,4 to:


4. W kolejności od najmniejszej do największej zapisano liczby:

A. 0; −19 ; −0,1 B. 0; −0,1; −19C. −0,1; −19; 0 D. −19; −0,1; 0


5. Ania zaobserwowała, że najwyższa temperatura odnotowana we wrześniu wynosiła 17C, a najniższa

5,5C. Oblicz różnicę tych temperatur.6. Oblicz:

a) 2 – 25=

b) −323+ 112=

c) 3120,6 – 12=

d)−132− 0,6 :3=


7. Stalowy pręt o długości 15m trzeba pociąć na kawałki o długościach 75 cm i 1,5 m. Krótszych kawałków ma być 12. Ile otrzymamy dłuższych kawałków?10. Samochód zużywa średnio 6 litrów benzyny na 100 km. Litr benzyny kosztuje 4,60 zł. Oblicz średni koszt paliwa zużytego podczas podroży z Białegostoku do Lublina (310 km).

*11. Suma dwóch liczb naturalnych jest równa 70, a ich największy wspólny dzielnik wynosi 14. Znajdź te liczby. Podaj wszystkie możliwości. (dla chętnych)